Ga naar de inhoud

Advanced Canyoneer (AC)

Heb je zin om na de zelfstandig canyoneer jezelf nog verder de verdiepen in de canyonsport en ervaring op te doen? Dan is dit jouw cursus!

In de opleiding advanced canyoneer word je vertrouwd gemaakt met gevorderde materialen en technieken die in de canyonsport gebruikt worden om canyons van hoger niveau (Frans niveau 6.6.V) autonoom af te dalen. Eens je de nodige theorie en technieken onder de knie hebt, worden deze in praktijk omgezet tijdens een stage van een week. Hoogte, koude, debiet en vermoeidheid zullen de kennis van je technieken op proef stellen om zo te evolueren tot een advanced canyoneer.

Om deel te nemen aan deze opleiding moet je minimaal opleidingsniveau 2 hebben bereikt. De praktische kennis van opleidingsniveau 2 moet vlot in de vingers zitten en zal worden getest via een toelatingsproef.

Info

Deelnamevoorwaarden

 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • Minimaal opleidingsniveau 2: Dit wordt getest via een toelatingsproef (brevet hoef je niet voor te leggen)
 • Slagen op de toelatingsproef, de stage kunnen bijwonen en 7/8 lesdagen in België kunnen bijwonen.

Opleidingsmomenten

 • 1 toelatingsproef
 • 8 techniekdagen in België
 • 1 week stage in het buitenland

Eindcompetenties: Opleidingsniveau 4+

Als advanced canyoneer (opleidingsniveau 3 + 4) heb je de nodige technische bagage om:

 • Volledig zelfstandig een canyon van hoog niveau (Frans niveau 6.6.V) af te dalen en als teamleader te fungeren.
 • Om in moeilijkere canyons mee te draaien als teamlid.
 • De moeilijkheidsgraad van een canyon in te schatten (Debiet, hoogte, gesteente, alimentatiebekken, weer, …)
Inhoud

Theoretische canyonkennis

 • Gevorderde weerkunde
 • Materiaalkennis: exotische materialen
 • Gevorderde ankerpunten: plaatsen van een ankerpunt
 • EHBO: extreme situaties en overnachten in een canyon

Praktische Canyonkennis

 • Gevorderde knopen
 • Gevorderde installatietechnieken
 • Gevorderde vorderingstechnieken zonder touw
 • Gevorderde vorderingstechnieken met touw
 • Gevorderde reddingstechnieken: directe en indirecte reddingen

Evaluatievormen

 • Permanente evaluatie: De kandidaten worden opgevolgd gedurende de techniekdagen en de stage. Tijdens de stage kunnen de kandidaten de verschillende aangeleerde technieken in een realistische situatie inzetten.
 • Eindexamen: De stage eindigt met een examendag waarop de verschillende kandidaten de aangeleerde technieken in een realistische situatie zullen moeten demonstreren.

Evaluatiecriteria

 • Kan de kandidaat in een groep van mensen met niveau 2 een canyon afdalen van niveau 5.5.IV?
 • Kan de kandidaat deze canyon op een veilige manier afdalen en reageren op onvoorziene omstandigheden?
 • Kan de kandidaat in een team van Advanced Canyoneers  een canyon afdalen van een niveau tot 6.6.V?
 • Kan de kandidaat inschatten of een canyon doenbaar is aan de hand van topo, meteo en samenstelling van de groep?
Planning

Advanced Canyoneer — Editie voorjaar 2024

 • Toelatingsproef: 4 februari 2024
 • Lesdag 1 in België: zondag 25 februari 2024
 • Lesdag 2 in België: zondag 24 maart 2024
 • Lesdag 3 in België: zondag 21 april 2024
 • Lesdag 4+5 in België: zaterdag 25 + zondag 26 mei 2024
 • Lesdag 6+7 in België: zaterdag 15 + zondag 16 juni 2024
 • Buitenlandstage: zondag 30 juni – zaterdag 6 juli 2024

De opleiding Advanced Canyoneer gaat pas door als er minimaal 4 deelnemers zijn ingeschreven. Maximaal kunnen er 6 personen deelnemen aan deze opleiding.

Prijs

€775, CTV leden betalen slechts €755

Inbegrepen

 • Gebruik van touwen en infrastructuur
 • Theorie- en praktijklessen
 • Cursusmateriaal
 • Begeleiding door erkende VTS monitoren
 • Camping en catering (Volpension)
 • Inschrijving clubfeest (proclamatie)

Niet inbegrepen

 • Persoonlijk canyonmateriaal
 • Eigen tent en campeermateriaal
 • Vervoer

Toelatingsproef

Iédereen is welkom in de opleiding Advanced Canyoneer, ongeacht welke opleiding je volgde. De énige vereiste is dat je de technieken uit de opleiding Zelfstandig Canyoneer “vlot” en “veilig” onder de knie hebt. Dit is ook precies wat we met de toelatingsproef nagaan.

De toelatingsproef zal peilen naar drie componenten: ervaring, vlotheid en veiligheid.

Voor de component ervaring gaan we kijken naar jouw palmares. Hier vragen we een lijstje van minimaal 10 en maximaal 20 unieke* en zelfstandig** afgedaalde canyons. Als je meer canyons hebt afgedaald is dat natuurlijk beter. Focus je dan op jouw 20 favorieten. Het doel hier is om te beoordelen hoe je met verschillende typische canyonsituaties omgaat en hoe comfortabel je jezelf in de canyon voelt.

Voor de component vlotheid laten we jou een geijkt parcours afleggen op onze buitenmuur. Hier toon je dat je de technieken van het niveau Zelfstandig Canyoneer vlot beheerst. Om dit te beoordelen kijken we de totale tijd die je nodig hebt voor het volledige parcours, en hoe vlot je de individuele oefeningen aanpakt. Technieken waar je jezelf aan kan verwachten zijn:

 • Looplijn installeren met rappel
 • Rappel installeren op afdaalacht en afdalen als laatste
 • Rappel installeren op halve mastworp en afdalen op een halve mastworp als laatste
 • Een vaste looplijn passeren
 • Stijgen op touw (met en zonder stijgklemmen)
 • Stijgen en dalen over een knoop
 • Snelle zelfredding

Het ciretrium veiligheid werken we met het systeem van de “rode kaarten”. Een rode kaart is een grove veiligheidsfout en kan je bekomen als je jezelf of iemand anders in gevaar hebt gebracht. Zodra je één rode kaart hebt is de proef afgelopen. Voorbeelden van situaties die tot een rode kaart leiden zijn:

 • Vasthangen op één enkel ankerpunt
 • Ankerpunten niet verbinden bij de rappelstand
 • Jouw rappelhand loslaten
 • De “rappel-check” niet uitvoeren (geen ontspannen leeflijn bij vertrek)
 • Iemand anders in gevaar brengen (bv: jouw rappelstand niet afknopen en jouw stand verlaten)
 • Jezelf onbeveiligd begeven in de “danger zone” (zone met val- of wegspoelgevaar)

*Als je op één zomer 20 keer 3 dezelfde canyons hebt afgedaald telt dit maar als 3 canyons op jouw palmares.
**Onder “zelfstandig afgedaald” verstaan we: Je hebt de voorbereidingen zelf gedaan en was in staat alle obstakels (rappels, sprongen, looplijnen, …) in de canyon zelfstandig te benaderen en installeren indien gevraagd.