Meteen naar de inhoud

Het CTV bestuur

Met jouw lidmaatschap bij het canyon team vlaanderen (CTV) vzw (zie “Lid worden“) ben je een “toegetreden lid” geworden van de club, welkom! Als toegetreden lid kan je deelnemen aan al onze activiteiten én nog eens genieten van de verschillende ledenvoordelen. Maar wat als je jezelf nog verder wil engageren voor de club? Misschien heb je goede ideeën rond de clubwerking die je mee wil uitbouwen? Of je hebt een treffen dat je altijd al eens graag wou organiseren in een clubverband? In dat geval kan je overwegen om “effectief lid” te worden bij het CTV.

Een “effectief lid”, ook gekend als “vast lid”, is iemand die ervoor kiest zich te engageren voor zijn/haar club en de clubwerking. Zo kan je als effectief lid jezelf engageren als lesgever, begeleider/organisator voor een treffen, zetelen in de sporttechnische cel of een gezellige clubactiviteit organiseren (bv. een BBQ of wandeling). Verder heb je als effectief lid ook stemrecht wanneer er beslissingen genomen worden over de clubwerking. Het verschil tussen een effectief lid en een toegetreden lid zit hem dus vooral in het engagement en de inspraak op de clubwerking. Door effectif lid te worden geef je aan dat je jezelf wil inzetten voor de club op de lange termijn. Er is verder ook geen limiet aan het aantal vaste leden bij een club, iédereen die een toegetreden lid is kan ook vast lid worden.

De algemene vergadering

Iedereen die effectief lid is, wordt automatisch lid van de algemene vergadering (of AV in het kort). De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen een VWZ. De AV is immers de plaats waar alle beslissingen rond clubwerking worden genomen:

  • Aanpassingen in het clubbeleid
  • Evalueren van de clubwerking
  • Bepalen van de visie van de club
  • Voorstellen van clubactiviteiten en de organisatie
  • Goedkeuren of afwijzen van wijzigingen in de clubstatuten
  • Aanstellen of ontslaan van effectieve leden en het dagelijkse bestuur

Je kan de AV zien als het “wetgevende orgaan binnen de VZW”.

De algemene vergadering komt één keer per jaar samen op de derde woensdag van oktober. Op dit moment steken alle effectieve leden de hoofden bij elkaar om de clubwerking van het vorige jaar te evalueren en vooruit te blikken op het programma van het komende jaar. De vergadering van de AV is openbaar, dus iedereen is vrij om deze vergadering bij te wonen. Alleen effectieve leden hebben stemrecht en inbreng in de AV, leden van het publiek (overige deelnemers) mogen de vergadering enkel in stilte bijwonen. Om deel te nemen aan de algemene vergadering moet je jouw aanwezigheid twee weken op voorhand bevestigen (eerste woensdag van oktober). Ook de effectieve leden dienen dit te doen (zij zullen hier een herinnering voor krijgen via mail).

Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan, of “bestuur” in het kort, is een groep die afgevaardigd is vanuit de AV om de dagdagelijkse werking van de club op zich te nemen. Het is de rol van het bestuur om het beleid van de algemene vergadering uit te dragen en te vertalen naar de praktijk. Concreet wil dit zeggen dat het bestuur zich buigt over de praktische organisatie van de verschillende opleidingen, treffens en clubactiviteiten. Dit wil echter niet zeggen dat de leden van de AV geen activiteiten mogen organiseren, dit kan zeker! Het punt is wel dat het bestuur verantwoordelijk is om erover te waken dat deze activiteit op een correcte manier wordt georganiseerd zodat dit een CTV activiteit is en dat de activiteit ook niet verlieslatend is.

Om de dagdagelijkse werking te ondersteunen staan de leden van het bestuur nauw in contact met elkaar. Jaarlijks komt het bestuur 3 à 4 keer bij elkaar, maar daarbuiten zijn er ook dikwijls informele afstemmomenten online of telefonisch. Aangezien het bestuur instaat voor de dagdagelijkse werking, zal je ook steeds met hen in contact staan als je communiceert met het CTV.

Het bestuur werkt volledig autonoom van de AV en beslist dus ook zelf wat hen de beste manier van aanpak lijkt. Waar de AV optreedt als “beslissend orgaan” heeft zal het bestuur eerder optreden als “uitvoerend orgaan”. Het bestuur wordt in feite jaarlijks geëvalueerd tijdens de algemene vergadering. Als het “doen en laten” van het bestuur niet in lijn ligt met de visie van de club kan de AV ervoor kiezen om het bestuur te ontslaan en andere leden in het bestuur af te vaardigen.

Effectief lid worden van het CTV

De aanvraag voor effectief lid te worden gaat via de algemene vergadering. Voor de aanvraag stuur je een schriftelijke kandidatuur naar de zetel van de vereniging per brief (naar: Kasteellei 154A, 2110 Wijnegem) of per mail naar info@canyonteamvlaanderen.be. De kandidatuur moet uiterlijk 3 weken voor de algemene vergadering ingediend zijn (laatste woensdag van september). Bij de eerstvolgende algemene vergadering wordt er vervolgens gestemd door alle leden van AV over het kandidatuur. Belangrijk is dat je in orde bent met jouw CTV lidmaatschap en al toegetreden lid bent, zie pagina over “Lid worden“. Eenmaal verkozen ben je 2 jaar lang lid van de AV, leden van het bestuur zijn 3 jaar lang lid.