Meteen naar de inhoud

Lesgever worden bij het CTV

Binnen het canyon team vlaanderen (CTV) vzw zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde canyoneers om mee onze passie te de sport helpen delen! Om elke opleiding zo persoonlijk, kwalitatief en veilig mogelijk te maken zetten we in op twee types lesgevers: begeleiders en instructeurs. De begeleider is het “instapniveau”, dit type lesgevers zal de deelnemers bijstaan in het corrigeren van technieken maar zal zelf niets doceren. De instructeurs zijn de eindverantwoordelijken van onze opleidingen, zij zullen waken over het doceren van de leerinhoud en het bereiken van de eindtermen.

Eens je lesgever bent, ben je ook steeds welkom op onze jaarlijkse monitorendag. Op de monitorendag blikken we kritisch terug op het voorgaande jaar en wisselen we tips en technieken uit onderling om zo elk jaar te kunnen groeien als lesgevers. Verder doen we op de monitorendag een brainstorm over de CTV opleidingsvisie en praktische aanpak. Binnen CTV hebben zowel de begeleiders als instructeurs inspraak in het opleidingsverhaal, hoe meer input om van te leren en verbeteren hoe beter!

Canyon begeleider worden

Het instapniveau als lesgever binnen het CTV is dat van “begeleider”. Als begeleider is het jouw rol om de instructeurs en cursisten bij te staan in het aanleren van technieken. De begeleider heeft een ondersteunende en corrigerende functie. Dit wil zeggen dat je als begeleider aangeleerde technieken zal corrigeren, maar nooit zelf een techniek zal aanleren. Verder kan je als begeleider worden ingezet bij demo-oefeningen tijdens de opleiding of tijdens het examen als extra examinator. Om begeleider te worden bij het CTV moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De GTE voor canyoning succesvol hebben afgelegd OF geslaagd zijn op de toelatingsproef voor de Advanced Canyoneer
  • Beschikken over een palmares met minimaal 20 unieke canyons die je autonoom hebt afgedaald
  • Meerderjarig zijn op de moment van de lessen

Als je aan de drie bovenstaande voorwaarden voldoet kan je jouw dossier indienen bij het bestuur via ons contactformulier of door rechtstreeks te mailen naar info@canyonteamvlaanderen.be. Hierop volgt een intern overleg en eventeel een ontmoeting en/of kleine test. Eens het dossier is goedgekeurd word je toegevoegd aan onze poel van lesgevers. Wanneer er dan een opleiding start en/of gepland wordt, zal er dan naar de beschikbaarheid van deze lesgevers gepeild worden. Vaak zijn deze contactmomenten rond begin september (bekendmaking opleidingskalender) en eind januari (start opleidingen).

Als begeleider begin je altijd in de Zelfstandig Canyoneer als begeleider op opleidingsdagen en stages. Jouw eerste stage is ook een officieuze interne beoordeling. De eerste opleiding en opleidingsstage die je als begeleider meedraait is altijd een stage bij de Zelfstandig Canyoneer en is dan jouw eerste evaluatiemoment als begeleider.

Om door te groeien naar begeleider van stages naar Advanced Canyoneer vragen we nog aanvullend:

  • Geslaagd zijn voor de opleiding Advanced Canyoneer
  • Beschikken over een palmares met minimaal 30 unieke canyons die je autonoom hebt afgedaald, waarvan miminaal 10 van hoog niveau: een verticaliteit, aquatiek of engagement van 4 of hoger (deze vervangt de vorige palmaresvereiste).
  • Minimaal 3 de volledige stage Zelfstandig Canyoneer begeleid hebben

Indien de vijf bovenstaande vereisten zijn voldaan kan je jouw kandidatuur indienen bij het bestuur via ons contactformulier of door rechtstreeks te mailen naar info@canyonteamvlaanderen.be. Hier zal opnieuw een overlegmoment op volgen met eventueel een bijkomende test en/of een test.

Canyon instructeur worden

De instructeur is de uiteindelijke eindverantwoordelijke van onze opleidingen tot autonoom canyoneer. Élke opleiding heeft minimaal één instructeur (vaak meerdere) die de kwaliteit van de opleiding bewaakt. De instructeur is verantwoordelijk voor het aanleren van de verschillende canyontechnieken en de eindevaluatie. Al onze instructeurs volgen verplicht een opleiding tot sportkader. Op deze manier beschikken ze over de nodige didactische competenties om op een kwalitatieve manier een opleiding in te richten. In de meeste clubs zal een gediplomeerd sportkader lesgeven aan gemiddeld 8 deelnemers. Wij hebben al gemerkt vanuit onze ervaring dat zo’n groepen te groot zijn en de kwaliteit hiermee in het gedrang komt. Een instructeur wordt daardoor bij ons bijgestaan door collega instructeurs en begeleiders om zo met kleinere groepen te werken.

Als instructeur voldoe je minimaal aan de vereisten van begeleider op het niveau waarop je lesgeeft en moet je bijkomend nog een officieel diploma sportkader op zak hebben.

Voor les te geven als instructeur bij de Zelfstandig Canyoneer moet je dus voldoen aan:

  • De vereisten van een begeleider op niveau Zelfstandig Canyoneer
  • In het bezit zijn van het diploma sportkader “VTS Initiator Bergsport: Canyoning” (of een officieel gelijkgesteld diploma)

Om les te mogen geven aan ons topniveau, de Advanced Canyoneer, als instructeur moet je voldoen aan:

  • De vereisten van een begeleider op niveau Advanced Canyoneer
  • In het bezit zijn van het diploma sportkader “VTS Instructeur B Bergsport: Canyoning” (of een officieel gelijkgesteld diploma)*

*Momenteel bestaat de opleiding “VTS Instructeur B: Canyoning” nog niet. Om een officiële gelijkstelling te halen moet je daarom in het bezit zijn van de VTS Initiator Bergsport: Canyoning en een bekwaamheidsdossier indienen.