Canyon Team Vlaanderen vzw

VTS Initiator Canyoning

Verantwoordelijke opleiding:
Sport Vlaanderen: Vlaamse Trainersschool (VTS)
KORTE BESCHRIJVING

Beoefen je al een tijdje de canyonsport en wil je deze vanuit een andere invalshoek bekijken? Ben je echt gebeten door deze sporttak en kan je niet wachten om je enthousiasme met anderen te delen? Heb je vrienden, familie of collega’s die maar aan je hoofd blijven zeuren om ze eens mee te nemen op canyonvakantie? Of heb je de ambitie om zelf op termijn canyonreizen voor beginners te organiseren? Dan is dit jouw opleiding!

Naast de verschillende canyon-technische opleidingen die CTV aanbiedt, is het ook mogelijk jezelf ook verder te ontplooien op tactisch, theoretisch en didactisch vlak. In de opleiding “Initiator Canyoning” krijg je de nodige vaardigheden (en het nodige Vlaamse diploma) om op te treden als gids voor canyons van beperkt niveau (3.3.III). Daarnaast krijg je de nodige didactische achtergrondkennis om geïnteresseerden te initiëren tot de sport en ze de nodige basisvaardigheden aan te leren. Tot slot is het diploma “Initiator Canyoning” ook het énige canyondiploma dat erkend wordt door de Vlaamse overheid.

De opleiding “Initiator Canyoning” wordt georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (VTS) in samenwerking met CTV. Dit wil zeggen dat CTV de opleiding “Initiator Canyoning” mag aanbieden, op voorwaarde dat de VTS deze eerst screent en goedkeurt. Al sinds 2007 mag CTV van het VTS de opleiding “Initiator Canyoning” organiseren.

Over de Vlaamse Trainersschool (VTS)

De Vlaamse Trainersschool biedt jaarlijks sportkadeopleidingen aan in meer dan 50 verschillende sporttakken. Deze sportkaderopleidingen kennen 4 opleidingsniveaus die je kan doorlopen om je als trainer te ontplooien. De 4 opleidingen zijn (in oplopende volgorde):

 1. Initiator: Hier leer je beginnende of recreatieve sporters initiëren op clubniveau.
 2. Instructeur B: Hier leer je recreatieve en/of competitieve sporters trainen en begeleiden tot provinciaal/landelijk niveau.
 3. Trainer B: Hier leer je competitieve sporters trainen en coachen tot nationale niveau.
 4. Trainer A: Hier leer je competitieve sporters trainen en coachen tot internationaal niveau.

De niveaus worden van boven naar onder doorlopen. Je moet dus bijvoorbeeld eerst initiator zijn vooraleer je instructeur B kan worden. Voorlopig is de initiator de enige canyonopleiding die door de Vlaamse Trainersschool georganiseerd wordt. Aan de opleiding instructeur B wordt momenteel gewerkt, eens er voldoende afgestudeerden initiator zijn zal deze georganiseerd worden. Gezien canyoning geen competitiesport is, zal de instructeur B ook het hoogst haalbare Vlaamse diploma canyoning zijn.

INHOUD OPLEIDING

De opleiding omvat 105 uren (waarvan 24 uren stage), 4 module(s) en 13 vakken.

VERDERE INFORMATIE

Verdere informatie vind je hieronder door op de pijltjes naast de verschillende koppen te klikken. Ook kan je meer informatie terugvinden op de website van Klim- en Bergsport Federatie (KBF) en de Vlaamse Trainersschool (VTS)

 

Deelnamevoorwaarden

Eventuele vrijstellingen
Voor de eerste module (Algemeen Gedeelte) kan er een vrijstelling worden aangevraagd volgens de VTS vrijstellingstabel; zie www.bloso.be/vts (Info cursisten)

Voorwaarden op leeftijd

 • Module 1: Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
 • Modules 2+3+4: 18 jaar zijn bij de start van de module.

Sporttechnische toelatingsvoorwaarden

Bijkomende deelnamevoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een bergsportverzekering die canyoning dekt. Dit is automatisch als je CTV-lid bent via het KBF, of KBF-lid bent via een andere club.
 • Het beschikken over een goede fysieke conditie is uiteraard een must.
 • Het beschikken over een volledige canyonuiterusting is essentieel om de opleiding initiator te volgen.

 

Eindniveau

Als initiator canyoning heb je voldoende tactische, theoretische en didactische bagage om:

 • De eindverantwoordelijkheid te dragen als gids in een canyon van beperkt niveau (Frans niveau 3.3.III) met een groep beginners.
 • Nieuwsgierigen een initiatie te geven tot de canyonsport
 • Cursussen te organiseren om basis canyontechnieken aan te leren

Als initiator canyoning heb je ook het minimale vereiste niveau om je op te geven als trainer bij Sport Vlaanderen (het vroegere BLOSO).

 

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 4 verschillende modules. Voordat je modules 3 en 4 (praktische modules) kan doen moet je eerst modules 1 en 2 (theoretische modules) met succes afleggen. De vier modules samen zijn goed voor 105 uren opleiding.

Module 1 (Algemeen gedeelte initiator, 15u): 

 • Didactiek (7u)
 • Veilig sporten preventief (4u)
 • Veilig sporten curatief (4u)

Module 2 (Sporttechnische module, 38u):

Minimaal 8 deelnemers vereist

 • Introductie tot de initiatoropleiding (1u)
 • Opleidingsvisie canyoning (3u)
 • Uitrusting en materiaal in de canyoning (6u)
 • Verzekering, aansprakelijkheid en wetgeving (2u)
 • Specifieke EHBO bij canyoning (2u)
 • Kennis van het milieu (4u)
 • Voorbereiden van een canyontocht (4u)
 • Techniek, foutenanalyse en methodiek canyoning (16u)

Module 3 (Didactisch-methodische module, 28u, buitenland):

Minimaal 4 deelnemers vereist

 • Specifieke didactiek canyoning (28u)

Module 4 (Stagemodule, 24u)

 • Voor deze module hou je een portfolio bij waarin je 24 uren aan lesgeven vastlegt.

 

Planning van de opleiding

In februari 2020 gaat er opnieuw een GTE Canyoning door. De Gemeenschappelijke Technische Eindproef, of kortweg GTE is de toelatingsproef om te mogen starten aan de VTS opleiding Initiator Canyoning. De inschrijvingen voor de GTE verlopen via de site van KBF: https://www.klimenbergsportfederatie.be/kaderopleidingen-bijscholingen

Als je geslaagd bent voor de GTE, kan je alvast inschrijven voor de initiatoropleiding via de site van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=65295&opleidingId=1283

De inhoud en de lesdata van de opleiding initiator canyoning vind je hier terug: https://www.klimenbergsportfederatie.be/kaderopleidingen-bijscholingen/initiator-canyoning-

 

Evaluatievormen

Afhangende van de module die je volgt, zal je een andere evaluatievorm hebben:

 • Module 1 en 2: Theorie-examen. Gezien dit theoretische modules zijn, volgt hier ook een mondeling/schriftelijk theorie-examen van.
 • Module 3: In deze module trek je voor 6 dagen naar het buitenland waar je de eerste twee modules in praktijk zet en permanent geëvalueerd wordt.
 • Module 4: Voor deze module moet je in totaal als stage 24u les geven. Je zal dit doen onder het toezicht van een gediplomeerd BLOSO initiator.