Canyon Team Vlaanderen vzw

GTE (Initiator) Canyoning

Gemeenschappelijke Technische Eindproef (GTE) voor de VTS opleiding Initiator Canyoning

Hoofdexaminator: Mon Van der Auwera 0478 508994 (info@canyonteamvlaanderen.be)

In februari 2020 gaat er opnieuw een GTE Canyoning door. Inschrijven voor de GTE kan via deze pagina van KBF:

Als je geslaagd bent voor de GTE, kan je alvast inschrijven voor de initiatoropleiding zelf via de site van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=65295&opleidingId=1283

De inhoud en de lesdata van de opleiding initiator canyoning vind je hier terug: https://www.klimenbergsportfederatie.be/kaderopleidingen-bijscholingen/initiator-canyoning-

De Gemeenschappelijke Technische Eindproef, of kortweg GTE is de toelatingsproef om te mogen starten aan de VTS opleiding Initiator Canyoning. De VTS of Vlaamse Trainersschool is de organisatie die in Vlaanderen instaat voor sportkaderopleiding, d.w.z. die voor de verschillende sporttakken Initiators, Instructeurs en Trainers opleidt en door de overheid erkende diploma’s geeft.

Deze testen zullen je technische bagage testen om te kijken of je in staat bent de opleiding initiator canyoning tot een goed einde te brengen. Deze proeven nemen we sinds enkele jaren af op een touwenparcours in België.

In grote lijnen word je getest op je vorderingstechnieken op touw en op je basiskennis van het installeren.

De beoordelingscriteria zijn:

 • veiligheid
 • vlotheid
 • autonomie

Het criterium veiligheid is waarschijnlijk het duidelijkste.
Met vlotheid wordt niet enkel bedoeld dat je de oefening vrij vlot moet kunnen uitvoeren.
Het is ook de bedoeling dat je een bepaalde techniek “technisch” gaat uitvoeren en dus niet enkel met gebruik van “brute kracht”.
Autonomie
verwijst naar zelfstandigheid.
Doe je de oefening helemaal alleen, of moeten monitoren je assisteren, of tracht je een slecht gekende techniek bij je collega’s “mee te pikken”…

Wat wordt er getest tijdens de GTE:

 • Stijgen op touw, klassieke methode
 • Knoop passeren tijdens stijgen
 • Ombouwen stijgen dalen
 • Relais passeren, stijgen stijgen
 • Relais passeren, dalen dalen
 • Knoop passeren tijdens afdalen
 • Ombouwen dalen stijgen
 • Vorderen over horizontale looplijn
 • Deviatie passeren tijdens afdalen
 • Deviatie passeren tijdens stijgen
 • Stijgen méthode fortune (methode naar keuze) + knoop passeren
 • Snelle zelfredding (binnen 30’’)
 • Kennis enkele knopen
 • Enkele algemene kennisvragen
 • 30 meter stijgen op touw
 • Installeren looplijn zonder tussenpunten + installeren ontkoppelbaar systeem met acht

Wat wordt er van elke deelnemer verwacht?

 • Stipt 10u00 is elke kandidaat ter plaatse. (Laatkomers van deelname kunnen uitgesloten worden)
 • 10u05: controle van betalingsbewijzen alsook controle van geldige KBF lidkaart.
 • 10u10: elke kandidaat overhandigt een lijst van 20 zelfstandig, autonoom afgedaalde canyons.
 • Autonoom wil zeggen:
  • Alle touwen en installatie materiaal zelf meegenomen (fysiek)
  • Alle installaties zelf kunnen maken zoals ze in de canyon geplaatst moeten worden
  • Voorbereiding van de canyon op zich genomen te hebben
 • Te vermelden in het palmares:
  • Naam en plaats van de canyon
  • Moeilijkheidsgraad
  • Datum afdaling
   Pluspunten zoals een palmares uit verschillende canyongebieden zowel binnen als buiten Europa worden uiteraard in rekening gebracht.
   Palmares wordt uitgetypt en afgeprint afgegeven aan Peter. Handgeschreven lijstjes worden niet aanvaard.
 • 10u15: Briefing door hoofdexaminator Peter Van Mossevelde (of plaatsvervanger).
 • 10u30: Start examen.

Verder moet elke kandidaat in het bezit zijn van een volledige canyon uitrusting CE gekeurd, om op die manier het examen vlot te kunnen afleggen.
Er wordt geen materiaal onderling uitgeleend tussen de kandidaten.

Inschrijven kan tot 10 dagen voor aanvang, nadien worden deze afgesloten.
Vergeet uw betaling niet, want zonder geldig betalingsbewijs kan u niet deelnemen.

Op de site van CTV staat een nieuwe aangepaste lijst, met de beoordelingscriteria per gevraagde techniek.
Bekijk deze lijst eens, als voorbereiding op je examen.
De vette punten zijn veiligheidsfouten en leiden direct tot een niet slagen van de test, zonder deliberatie.

Verder wensen alle monitoren en examinatoren je veel succes.

 

Een gedachte aan “GTE (Initiator) Canyoning

 1. Pingback: Vrije techniekdag / oefendag voor GTE op zaterdag 1 februari 2020 – Canyon Team Vlaanderen vzw

Geef een antwoord